מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

Sagol faculty

Yeshurun-Hezy-sagol-profile

Prof. Hezy Yeshurun

School of Computer Science, George S. Wise Faculty of Exact Sciences


Tel: 03-6409368

Email

Prof. Yeshurun Hezy

Research topic: Computational (Human and machine) Vision, Computational Neuroscience, Brain-Machine Interface

Research methods: Computational methods, mostly Machine Learning, Signal Analysis (fMRI, ECoG, Single units)

Main projects in the lab include:

  1. Assessing current and recent past actions by patterns of brain activity
  2. Pre-conscious prediction of human decision by patterns of brain activity
  3. Comparative analysis of iEEE and fMRI signals