מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

Sagol faculty

Mark Weiser

Prof. Mark Weiser

Faculty of Medicine


0526666570

Email

Research topic:

  • Schizophrenia
  • Clinical trials

Research methods:

  • Epidemiology using data-bases
  • Clinical trials

Projects in the lab include:

  • PSYSCAN project. European Union. Israel Coordinator. 12,000,000€.
  • PURPOSE project: Placebo-controlled trial in subjects at ultra-high risk for psychosis with Omega-3 fatty acids in Europe. European Union. Israel. Coordinator. $2,500,000.
  • Methotrexate for schizophrenia, PI, Stanley Medical Research Institute. $1,000,000.