מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

Sagol faculty

Tarrasch-Ricardo-sagol-profile

Dr. Ricardo Tarrasch

The Jaime and Joan Constantiner School of Education


Tel: 03-6407331

Email

Homepage

Research topic: Neuronal, cognitive and psychological effects of mindfulness, implementation of neuroscience research outcomes in educational programs.

Research methods: Cognitive measures, electroencephalography (EEG), functional magnetic resonance imaging (fMRI) and eye tracking.

Main projects in the lab include:

  1. Electrophysiological and behavioral effects of mindfulness among dyslectic students
  2. Cognitive and attentional improvements after mindfulness training among children
  3. Localization of brain areas related to different dyslexia types