מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

Sagol faculty

Stern-Naftali-sagol-profile

Prof. Naftali Stern

Tel Ð Aviv Sourasky Medical Center; Faculty of Medicine


Tel: 03-6973732

Email

Research topic: Tranfer of protein through the Blood Brain Barrier

Research methods: Synthesis of new/modified protein; Cell culture, protein and mRNA expression, cell imaging; animal models

Projects in the lab include:

  1. Transport of therapeutic proteins through the Blood Brain Barrier
  2. Brain disease in Hexosaminidase A deficiency; Tay Sachs Disease Sandhoff’s disease
  3. Cognitive function in the Metabolic Syndrome