מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

Sagol faculty

Solomon-Arieh-sagol-profile

Prof. Arieh Solomon

Eye Research Institute, Faculty of Medicine, Sheba Medical Center, Tel Hashomer


Tel: 03-5350702

Email

Homepage

Research topic: Elucidating the degenerative and regenerative process of optic nerve following trauma, ischemia and disease. The research results will be applicable in same conditions that take place in the brain.

Research methods: Immunocytochemistry analysis, Western blot analysis, confocal microscopy evaluation, electrophysiology functional recording, MRI.

Projects in the lab include:

  1. Evaluation of the therapeutic potential of new medicaments in optic nerve and retina assaults.
  2. Elucidating the molecular and cellular events in optic nerve and retina
  3. Research on the way to prevent or block the neovascualr process in the eye.