מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

Sagol faculty

Pinkas-Kramarski-Ronit-sagol-profile

Prof. Ronit Pinkas-Kramarski

Dept. of Neurobiology, Life Sciences Faculty


Tel: 03-6406801

Email

Research topic: Study the involvement of Autophagy in neurodegenerative diseases.

Research methods: Cell biology, Biochemistry, Molecular Biology, microscopy, Immunohistochemistry.

Projects in the lab include:

  1. The role of autophagy in nerve injury.
  2. Study the involvement of autophagy in Alzheimer’s.
  3. The molecular mechanism of autophagy regulation.