מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

Sagol faculty

Peles-Einat-sagol-profile

Dr. Einat Peles

Dept. of Dr Miriam & Sheldon G. Adelson clinic for Drug Abuse Treatment & Research, Tel Aviv Sourasky Medical Center


Tel: 03-6973226

Email

Homepage

Research topic: 

  1. Methadone maintenance treatment; opioid addiction, addiction; mental disorders
  2. Sleep, Pain, Cognition, Stress.

Joint projects with other Faculty members in the Sagol School of Neuroscience:

Ruth Defrin