מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

Sagol faculty

Gothelf-Doron-sagol-profile

Prof. Doron Gothelf

Department of Child Psychiatry, Sheba Medical Center


Tel: 03-5302663

Email

Research topics:

  1. Behavioral neurogenetics
  2. ADHD
  3. Autism

Research methods: molecular biology; neurophysiology; neurocognitive and neuropsychiatric assessments

Projects in the lab:

  1. Gene- brain- behavior pathways in 22q11.2 deletion and Williams syndromes.
  2. Pharmacogenetics of ADHD
  3. Neurocognitive deficits in childhood psychiatric disorders
  4. Longitudinal follow-up of preschoolers with autism