מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

ברכות למקבל תואר ד"ר החדש של בית הספר סגול למדעי המוח

ד"ר דניאל קנבל – בהנחיית פרופ' אמיר אילי ופרופ' הנס יואכים פלוגר

נושא העבודה:

Higher motor centers and central-pattern-generator interactions:

The interplay between the subesophageal ganglion and thoracic

walking related neuronal circuits in the desert locust