מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

פרופ' עודד רכבי וד"ר דינו לוי מביה"ס סגול למדעי המוח ומהפקולטות למדעי החיים וניהול – גילוי מנגנון עצבי שמסביר התנהגות לא רציונלית

המחקר מצא לראשונה מנגנון מוחי שגורם להתנהגות "לא הגיונית" בקרב תולעים, ועשוי להעיד גם על בני אדם. נמצא שדווקא התנהגות זו עשויה להיות הניצול הנכון ביותר של משאבי האנרגיה במוח

לכתבה שפורסמה בהארץ

Caenorhabditis elegans, a free-living transparent nematode (roundworm), about 1 mm in length. Fluorescence micrograph.
Nerve Cell,Cell,Nematode Worm,High-scale Magnification,Caenorhab
505841034 *** Local Caption *** Not Released (NR)