מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

פרופ' אילנה גוזס: נמצאה חפיפה במוטציות של אוטיזם ואלצהיימר

מחקר בהובלת חוקרים ישראלים מצא חפיפה בין מאות מוטציות גנטיות המאפיינות ילדים עם אוטיזם ולקות שכלית התפתחותית, לבין מוטציות במוחם של חולי אלצהיימר. החוקרים התמקדו במוטציות בגן הקרוי ADNP, שהתגלה לפני כמה שנים כבעל תפקיד חשוב בהתפתחות המוח ובהגנה על מבנה תאי העצב במוח.

הארץ I חוקרים ישראלים מצאו חפיפה במוטציות של אוטיזם ואלצהיימר

הארץ אונליין I חוקרים ישראלים מצאו חפיפה בין מוטציות גנטיות של אוטיסטים וחולי אלצהיימר

MSN I חוקרים ישראלים מצאו חפיפה בין מוטציות גנטיות של אוטיסטים וחולי אלצהיימר

illana-gozes