מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

לוח בחינות

לוח בחינות שנת תשפ״א

סמסטר א׳
מס' קורס שם קורס סמס' מועד תאריך שעה
15001003 מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית א א 13.1.21  
      ב 7.2.21  
15001012 מבוא לכימיה א א 14.2.21  
      ב 7.3.21  
15002004 מבוא לפיזיולוגיה א א 22.2.21  
      ב 11.4.21  
15002005 מבנה המוח-שיעור בחינת ביניים א א 17.1.21  
      ב 4.4.21  
15011005 מבוא לנוירו מערכתית א א 22.2.21  
      ב 11.4.21  
15011015 הבסיס העצבי למחלות נוירולוגיות א א 28.1.21  
      ב 25.2.21  
15011017 שיטות מחקר קליניים א א 18.1.21  
      ב 15.2.21  

לוח בחינות שנת תשפ״א

סמסטר ב׳
מס' קורס שם קורס סמס' מועד תאריך שעה
15001002 מבוא לביו תא ב א 1.7.21
  ב 1.8.21
15001004 מבוא לפסיכולוגיה ב א 3.8.21
  ב 30.8.21
15001013 מבוא לפיזיקה ב א 20.6.21
  ב 25.7.21
15002000 נוירוביולוגיה ב א 22.7.21
  ב 18.8.21
15002005 מבנה המוח שיעור-בחינה סופית ב א 3.8.21
  ב 12.9.21
15002006 מבנה המוח – מעבדה בחינה סופית ב א 3.8.21
  ב 12.9.21
15002008 תכנון במטלב למדעי המוח ב א 27.6.21
  ב 27.7.21
15003004 מידול מתמטי ב א 20.6.21
  ב 12.9.21
15011016 הבסיס המוחי והנפשי למחלות פסיכיאטריות ב א 21.6.21
  ב 19.7.21