מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

הקאתון למידה וחינוך | 21-22.6

באירוע יוצגו פתרונות חדשניים לאתגרי למידה מתמשכת (Life Long Learning), בהשקפה רב תחומית המחברת את מדעי המוח, עם מדעי המחשב ביולוגיה, פסיכולוגיה , ניהול ועוד.

Minducate-event-2017