מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

ברכות למקבלי תואר דוקטור החדשים

ד"ר ניר גונן – בהנחיית פרופ' אינה סלוצקי ופרופ' איתן רופין

נושא העבודה

Harnessing Genome-Scale Metabolic-Modeling for Targeting Abnormal Neuronal Hyperactivity

ד"ר זוהר ברמן – בהנחיית פרופ' דפנה יואל ופרופ' יניב אסף

נושא העבודה

 Structural and Functional Brain Alterations in Survivors of Sexual Assault in Adulthood and their Associations with Psychological and Psychosocial Measures

shutterstock_400598209