מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

ברכות לדוקטורים החדשים

ד"ר עופר ביהרי

מנחים: פרופ' ארי ברזילי ופרופ' יוסי שילה

נושא

                    The Role of BDNF Signaling and receptor

ד"ר הללי בלבן

מנחה: פרופ' רועי לוריא

נושא:

Online integration and individuation of dynamic representations in visual working memory

ד"ר מיכאל חן

מנחה: פרופ' ערן פרלסון

נושא:

The Role of BDNF Signaling and receptor membrane dynamics in ALS

ד"ר טטיאנה גולובב

מנחה: פרופ' אינה סלוצקי

נושא:

Role of neuronal activity in regulation of pathophysiology in Alzheimer’s disease model mice

Gradulation-new-doctor