טפסים 2017-02-14T13:27:06+00:00
תואר ראשון
מידע לסטודנטים

טפסים

אישור פרויקט – להורדת הטופס

הרחבת פרויקט – להורדת הטופס

אישור סדנה במדעי המחשב – להורדת הטופס

טופס בקשה להכרה בקורס – להורדת הטופס

טופס רישום לקורסים מחוץ לפקולטה  – להורדת הטופס

טופס ערעור על תוצאות מבחן – להורדת הטופס

טופס בקשה לוועדת ההוראה – להורדת הטופס

טופס בקשה להעברת קורסים למסגרת עודפת – להורדת הטופס

טופס אלקטרוני לערעור על ציון בבחינה