קורסי בחירה 2017-02-01T14:44:23+00:00
תואר ראשון
מידע לסטודנטים
קורסי בחירה תשע"ז:

במסגרת לימודי התואר הראשון במדעי המוח, יש ללמוד קורסי בחירה להשלמת שעות הלימוד הדרושות בתכניות השונות:

קורסי בחירה בפסיכולוגיה 

קורסי בחירה בבלשנות

קורסי בחירה במדעי המחשב

קורסי בחירה בהנדסה ביורפואית (מסלול אותות ומערכות בלבד)

קורסי בחירה בביולוגיה


* קורסי בחירה בביולוגיה בשנים קודמות:

הקבצים – תשע"ו

הקבצים – תשע"ה