ידיעון 2017-02-01T11:57:45+00:00
תואר ראשון
מידע לסטודנטים

ידיעונים

ידיעון תשע"ז

ידיעון תשע"ז ביולוגיה-פסיכולוגיה עם הדגש במדעי המוח

ידיעון תשע"ז ביולוגיה-בלשנות עם הדגש במדעי המוח

ידיעון תשע"ז פסיכולוגיה-מדעי המחשב עם הדגש במדעי המוח

ידיעון תשע"ז תואר כפול בהנדסה ביו-רפואית ובביולוגיה עם הדגש במדעי המוח

ידיעון תשע"ו

ידיעון תשע"ו ביולוגיה-פסיכולוגיה עם הדגש במדעי המוח

ידיעון תשע"ו ביולוגיה-בלשנות עם הדגש במדעי המוח

ידיעון תשע"ו פסיכולוגיה-מדעי המחשב עם הדגש במדעי המוח

ידיעון תשע"ו תואר כפול בהנדסה ביו-רפואית ובביולוגיה עם הדגש במדעי המוח

ידיעון תשע"ה

ידיעון תשע"ה ביולוגיה-פסיכולוגיה עם הדגש במדעי המוח

ידיעון תשע"ה ביולוגיה-בלשנות עם הדגש במדעי המוח

ידיעון תשע"ה פסיכולוגיה-מדעי המחשב עם הדגש במדעי המוח

ידיעון תשע"ה תואר כפול בהנדסה ביו-רפואית ובביולוגיה עם הדגש במדעי המוח

ידיעון תשע"ד

ידיעון תשע"ד ביולוגיה-פסיכולוגיה עם הדגש במדעי המוח

ידיעון תשע"ד ביולוגיה-בלשנות עם הדגש במדעי המוח

ידיעון תשע"ד פסיכולוגיה-מדעי המחשב עם הדגש במדעי המוח

ידיעון תשע"ד תואר כפול בהנדסה ביו-רפואית ובביולוגיה עם הדגש במדעי המוח

ידיעון תשע"ג

ידיעון תשע"ג ביולוגיה-פסיכולוגיה עם הדגש במדעי המוח

ידיעון תשע"ג ביולוגיה-בלשנות עם הדגש במדעי המוח