תואר ראשון

מידע למועמדים

תוכניות הלימוד

מידע לסטודנטים

מידע למועמדים לתואר ראשון

תנאי הקבלה

תנאי הקבלה

תנאי הקבלה למסלול ביולוגיה-פסיכולוגיה עם הדגש במדעי המוח:

ציון התאמה-מדעי המוח* לקבלה אוטומטית לשנת תשע”ח – 700 (שקלול בין ציוני בחינות הבגרות ותוצאות הבחינה הפסיכומטרית) לחישוב ציוני הקבלה. או ציון פסיכומטרי לקבלה אוטומטית לשנת תשע"ח 724 ומעלה ותעודת בגרות על פי כללי האוניברסיטה.

בגרות במתמטיקה בהיקף של 4 יח"ל לפחות או ציון של 140 ומעלה בפרק הכמותי במבחן הפסיכומטרי. מועמדים שלא עומדים באחד התנאים הנ"ל נדרשים לעבור קורס הכנה במתמטיקה בחודשי הקיץ בפקולטה לרפואה בציון 70 ומעלה.

וועדת ההוראה היחידתית תדון פרטנית בקבלת מועמדים שאינם עומדים בציון ההתאמה הנדרש, אך הם בעלי ציון פסיכומטרי 700 ומעלה וציון התאמה 660 ומעלה, שבחרו בתכנית זו בעדיפות ראשונה בלבד. הדיון ייערך בחודשי הקיץ המאוחרים על בסיס מקום פנוי בתכנית וייתכן זימון לראיון אישי.

מועמדים שסיימו שנה א’ בביולוגיה-פסיכולוגיה, באופן הלימוד הדו-חוגי בציון ממוצע של 90 לפחות בתכנית המלאה בכל אחד מהחוגים, יוכלו להגיש מועמדותם לשנה ב’ בתכנית זו. יתקבלו הטובים ביותר מביניהם, בתנאי שיהיו מקומות פנויים, בכפוף למידת התאמת תכנית לימודיהם, ללוח הזמנים להמצאת אישורים ולאחר ראיון אישי בוועדת קבלה. סטודנטים אלו ידרשו ללמוד מספר קורסי השלמה, שנלמדים במסגרת בית הספר.

תנאי הקבלה למסלול ביולוגיה-בלשנות עם הדגש במדעי המוח:

ציון התאמה מדעי המוח* לקבלה אוטומטית לשנת תשע”ח – 700 (שקלול בין ציוני בחינות הבגרות ותוצאות הבחינה הפסיכומטרית) לחישוב ציוני הקבלה. או ציון פסיכומטרי לקבלה אוטומטית לשנת תשע”ח 724 ומעלה ותעודת בגרות על פי כללי האוניברסיטה.

בגרות במתמטיקה בהיקף של 4 יח"ל לפחות או ציון של 140 ומעלה בפרק הכמותי במבחן הפסיכומטרי. מועמדים שלא עומדים באחד התנאים הנ"ל נדרשים לעבור קורס הכנה במתמטיקה בחודשי הקיץ בפקולטה לרפואה בציון 70 ומעלה.

וועדת ההוראה היחידתית תדון פרטנית בקבלת מועמדים שאינם עומדים בציון ההתאמה הנדרש, אך הם בעלי ציון פסיכומטרי 700 ומעלה וציון התאמה 640 ומעלה, שבחרו בתכנית זו בעדיפות ראשונה בלבד. הדיון ייערך בחודשי הקיץ המאוחרים על בסיס מקום פנוי וייתכן זימון לראיון אישי.

מועמדים שסיימו שנה א’ בביולוגיה-בלשנות באופן הלימוד הדו-חוגי בציון ממוצע של 90 לפחות בתכנית המלאה בכל אחד מהחוגים, יוכלו להגיש מועמדותם לשנה ב’ בתכנית זו. יתקבלו הטובים ביותר מביניהם, בתנאי שיהיו מקומות פנויים, בכפוף למידת התאמת תכנית לימודיהם, ללוח הזמנים להמצאת אישורים ולאחר ראיון אישי בוועדת קבלה. סטודנטים אלו ידרשו ללמוד מספר קורסי השלמה, שנלמדים במסגרת בית הספר.

תנאי הקבלה למסלול פסיכולוגיה-מדעי המחשב עם הדגש במדעי המוח:

רשאים להרשם בעלי תעודת בגרות במתמטיקה ברמה של 5 יח”ל בציון 80 ומעלה, או בעלי תעודת בגרות ברמה של 4 יח”ל בציון 85 ומעלה.

ציון התאמה מדעי המוח*- 705

אין ועדת הוראה.

מועמדים שסיימו שנה א’ בפסיכולוגיה-מדעי המחשב באופן הלימוד הדו-חוגי בציון ממוצע של 90 לפחות בתכנית המלאה בכל אחד מהחוגים, יוכלו להגיש מועמדותם לשנה ב’ בתכנית זו. יתקבלו הטובים ביותר מביניהם, בתנאי שיהיו מקומות פנויים, בכפוף למידת התאמת תכנית לימודיהם, ללוח הזמנים להמצאת אישורים ולאחר ראיון אישי בוועדת קבלה. סטודנטים אלו ידרשו ללמוד מספר קורסי השלמה, שנלמדים במסגרת בית הספר.

תנאי הקבלה למסלול הכפול בהנדסה ביו-רפואית ובביולוגיה עם הדגש במדעי המוח:

המועמדים נדרשים לסף רישום של לפחות 9 יחידות לימוד (מצטברות) במקצוע הבגרות במתמטיקה ב- 4 יח"ל בציון 85 או 5 יח"ל בציון 75 + מקצוע ריאלי /טכנולוגי נוסף. מקצוע הבגרות ביולוגיה קביל כמקצוע ה"ריאלי" הנוסף רק אם הוא ב-5 יח"ל בציון 80 לפחות. (לרשימת המקצועות הטכנולוגיים). הציון במתמטיקה ובמקצוע הריאלי הנוסף יהיה לפחות 4 יח"ל.

ציון התאמה-מדעי המוח* לקבלה אוטומטית לשנת תשע”ח – 700 (שקלול בין ציוני בחינות הבגרות ותוצאות הבחינה הפסיכומטרית) לחישוב ציוני הקבלה. או ציון פסיכומטרי לקבלה אוטומטית לשנת תשע”ח 724 ומעלה ותעודת בגרות על פי כללי האוניברסיטה.

כל המתקבלים לפקולטה להנדסה חייבים בידע מוקדם בפיזיקה. כ-"חסר פיזיקה" מוגדר כל מי שלא עמד בבחינת בגרות בפיזיקה בהיקף של 5 יח"ל לפחות בציון 70 ומעלה.קבלתם של חסרי פיזיקה תהיה על תנאי, ותהיה מותנית בעמידה בבחינת הסיווג בפיזיקה (הנערכת על-ידי הפקולטה להנדסה), בציון 70 לפחות, עד סוף סמסטר א'. למועמדים "חסרי פיזיקה" מציעה הפקולטה להנדסה קורס הכנה בפיזיקה בקיץ (קורס פיזיקה 0). הקורס נמשך כ-6 שבועות, כ-3 פעמים בשבוע, ובסופו מתקיימת בחינת הסיווג (ניתן להירשם לבחינת הסיווג גם מבלי להירשם לקורס). פרטים נוספים ניתן לקבל במזכירות הסטודנטים של הפקולטה להנדסה, טלפונים: 03-6409419 / 03-6406200.

וועדת ההוראה היחידתית תדון פרטנית בקבלת מועמדים שאינם עומדים בציון ההתאמה הנדרש, אך הם בעלי ציון פסיכומטרי 700 ומעלה וציון התאמה 660 ומעלה, שבחרו בתכנית זו בעדיפות ראשונה בלבד. הדיון ייערך בחודשי הקיץ המאוחרים על בסיס מקום פנוי וייתכן זימון לראיון אישי.

מועמדים שסיימו שנה א’ במסלול החד חוגי בביולוגיה או הנדסה ביו-רפואית, בציון ממוצע של 92 לפחות, יוכלו להגיש מועמדותם לשנה ב’ בתכנית זו. יתקבלו הטובים ביותר מביניהם, בתנאי שיהיו מקומות פנויים, בכפוף למידת התאמת תכנית לימודיהם, ללוח הזמנים להמצאת אישורים ולאחר ראיון אישי בוועדת קבלה. סטודנטים אלו ידרשו ללמוד מספר קורסי השלמה, שנלמדים במסגרת בית הספר.

*ציון התאמה לביה"ס למדעי-המוח מבוסס על שקלול ממוצע הבגרות עם הציון הפסיכומטרי, בתוספת בונוס 10 נקודות לנבחנים בבגרות במתמטיקה ובפיזיקה בהיקף 5 יח"ל כ"א.

תנאי הקבלה לתואר ראשון בפיסיקה עם חטיבה במדעי המוח:

רשאים להרשם בעלי תעודת בגרות במתמטיקה ברמה של 5 יח”ל בציון 75 ומעלה או בעלי תעודת בגרות ברמה של 4 יח”ל בציון 85 ומעלה ובפיסיקה ברמה של 5 יח”ל בציון 75 ומעלה.

ציון התאמה מדעי המוח*- 700

אין ועדת הוראה.