מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

Inhibition-based theta resonance in a hippocampal network: a modeling study