מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

Recognizing People in Motion.

Recognizing People in Motion.


Yovel G, O'Toole AJ.

Trends Cogn Sci

כתוב/כתבי תגובה