מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

Quality-of-life perception by Parkinson's disease patients and caregivers.

Quality-of-life perception by Parkinson's disease patients and caregivers.


Balash Y, Korczyn AD, Knaani J, Migirov AA, Gurevich T.

Acta Neurol Scand

כתוב/כתבי תגובה