מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

Power modulation of electroencephalogram mu and beta frequency depends on perceived level of observed actions.

Power modulation of electroencephalogram mu and beta frequency depends on perceived level of observed actions.


Simon S, Mukamel R.

Brain Behav

כתוב/כתבי תגובה