ידיעונים ותקנונים 2017-02-01T14:43:11+00:00
תארים מתקדמים
תואר שלישי
ידיעונים ותקנונים לתואר שלישי

ידיעונים

ידיעון לדוקטורט תשע"ז

ידיעון לדוקטורט תשע"ו – לתלמידי מחקר במסלול הרגיל ובמסלול הישיר לדוקטורט אשר התחילו לימודיהם בשנת תשע"ו

תכנית הלימודים לדוקטורט תשע"ה – לתלמידי מחקר במסלול הרגיל ובמסלול הישיר לדוקטורט אשר התחילו לימודיהם בשנת תשע"ה

תכנית הלימודים תשע"ד – לסטודנטים אשר התחילו לימודיהם בשנת תשע"ד

עדכון לתכנית הלימודים תשע"ג – לסטודנטים אשר התחילו לימודיהם בשנת תשע"ג

תכנית הלימודים תשע"ג – לסטודנטים אשר התחילו לימודיהם בשנת תשע"ג

תקנונים

תקנון דוקטורט רגיל – תקף החל משנת הלימודים תשע"ה

תקנון דוקטורט ישיר – תקף החל משנת הלימודים תשע"ה

תקנון בחינות

תקנון – לסטודנטים אשר התחילו לימודיהם בשנים תשע"ג ותשע"ד