סילבוסים 2017-03-01T13:23:43+00:00
תארים מתקדמים
תואר שני
סילבוסים

הקשר בין קוגניציה לפעולה – סילבוס

נוירופסיכולוגיה של הזקנה – סילבוס

מבוא לנוירוביולוגיה מערכתית – סילבוס

הצרבלום, גרעיני הבסיס ובקרה מוטורית במוח היונק – סילבוס

מעבדה בהיסתופתולוגיה – סילבוס

מבוא למיכשור אלקטרופיזיולוגי – סילבוס

פסיכולוגיה חישובית – סילבוס

עקרונות בסיסיים בפיתוח תרופות – סילבוס

נוירוטראומה – סילבוס

מחלות מערכת העצבים ועקרונות המחקר הקליני – היבטים נוירולוגיים – סילבוס

 מחלות מערכת העצבים ועקרונות המחקר הקליני – פסיכיאטריה – סילבוס

הבסיס המולקולרי והיבטים קליניים של מחלות מערכת העצבים – נוירולוגיה – סילבוס

הבסיס המולקולרי והיבטים קליניים של מחלות מערכת העצבים – פסיכיאטריה – סילבוס

שיטות מחקר במדעי המוח הקליניים – סילבוס

עיבוד אותות ביולוגיים – סילבוס

נוירופסיכיאטריה – נוירו ביולוגיה של תסמונות התנהגותיות רגשיות – סילבוס

מדידת התנהגות בחיות מעבדה א – עיוני – סילבוס

מדידת התנהגות בחיות מעבדה ב – מעשי סילבוס