תארים מתקדמים

מידע למועמדים

תואר שני

תואר שלישי

מידע לסטודנטים לתואר שני

סילבוסים

סילבוסים

 

מבוא לנוירוביולוגיה מערכתית – סילבוס

הצרבלום, גרעיני הבסיס ובקרה מוטורית במוח היונק – סילבוס

מעבדה בהיסתופתולוגיה – סילבוס

מבוא למיכשור אלקטרופיזיולוגי – סילבוס

עקרונות בסיסיים בפיתוח תרופות – סילבוס

מחלות מערכת העצבים ועקרונות המחקר הקליני – היבטים נוירולוגיים – סילבוס

מחלות מערכת העצבים ועקרונות המחקר הקליני – פסיכיאטריה – סילבוס

הבסיס המולקולרי והיבטים קליניים של מחלות מערכת העצבים – נוירולוגיה – סילבוס

הבסיס המולקולרי והיבטים קליניים של מחלות מערכת העצבים – פסיכיאטריה – סילבוס

שיטות מחקר במדעי המוח הקליניים – סילבוס

עיבוד אותות ביולוגיים – סילבוס

נוירופסיכיאטריה – נוירו ביולוגיה של תסמונות התנהגותיות רגשיות – סילבוס

מדידת התנהגות בחיות מעבדה א – עיוני – סילבוס

מדידת התנהגות בחיות מעבדה ב – מעשי סילבוס

מדע: הטוב, הרע והמכוער – סילבוס

פייתון למדעי המוח – סילבוס