ידיעונים ותקנונים 2017-02-01T14:42:08+00:00
תארים מתקדמים
תואר שני
ידיעונים ותקנונים לתואר שני

תקנונים

תקנון תואר שני – תקף החל משנת הלימודים תשע"ה

תקנון בחינות

תקנון – לסטודנטים אשר התחילו לימודיהם בשנים תשע"ג ותשע"ד

ידיעונים

ידיעון  לתואר שני תשע"ז

ידיעון לתואר שני תשע"ז – המסלול הקליני מחקרי

ידיעון  לתואר שני תשע"ו – לסטודנטים אשר החלו לימודיהם בשנת תשע"ו

תכנית הלימודים לתואר שני תשע"ה – לסטודנטים אשר החלו לימודיהם בשנת תשע"ה