מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

תארים מתקדמים

מידע למועמדים

תואר שני

תואר שלישי

מידע למועמדים

הגשת מועמדות

הגשת מועמדות

ההרשמה

לשנה"ל תש"ף

נסגרה

ב- 30.04.2019

 

(תאריכי ההרשמה

לשנת תשע"פ

יעודכנו במהלך נובמבר 2019)

 

מועמדים המעוניינים להגיש מועמדות למסלול לתואר שני ולמסלול לדוקטורט ישיר

סטודנטים המעוניינים להגיש מועמדות לתכנית יבצעו רישום מקוון (לתואר שני) דרך אתר הרישום של האוניברסיטה ויצרפו לרישום את המסמכים על פי הנדרש באתר הרישום

במקביל לרישום באתר יש להגיש למזכירות בית הספר את המסמכים הבאים במייל ובעותק מודפס:

  1. טופס הגשת מועמדות, כולל הצהרת כוונות ובצירוף תמונת פספורט לחץ להורדת הקובץ
  2. קורות חיים כקובץ נפרד
  3. כתובות מייל של שני ממליצים (בתוך טופס הגשת המועמדות).     
  4. גיליונות ציונים עדכניים + תעודת "בוגר" או "אישור זכאות לתואר" מקוריים או העתק נאמן למקור מהמוסד בו למדו
  5. מצגת  power point (כמפורט בטופס הגשת המועמדות) – תועבר במייל בלבד.

את כל החומר יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת:  ruthiw@tauex.tau.ac.il

בנוסף יש להביא עותק מודפס של המסמכים (למעט המצגת) לכתובת: אוניברסיטת תל אביב, בניין ווב, קומה 5, חדר 514 ב

לאחר הערכה וסינון ראשוני – חלק מהמועמדים/ות יוזמנו לראיון עם וועדת הקבלה.

המועמד/ת י/תציג בפני הוועדה את המצגת ששלח/ה והוועדה תבחן את הידע שרכש/ה המועמד/ת במהלך לימודים קודמים, את יכולתו/ה להתמודד עם שאלות הדורשות חשיבה יצירתית, יכולת אנליטית, הבנת עקרונות בסיסיים של שיטות מחקר ונושאי עניין כפי שהוגדרו על-ידו/ה במצגת וב -  Research Statement  

משך הראיון הוא כ – 10 דקות.

הראיונות עם ועדת הקבלה יתקיימו בין התאריכים 2.5.2019 ל 21.5.2019 ותשובות תישלחנה למועמדים עד סוף מאי 2019.

מועמדים המעוניינים להגיש מועמדות למסלול דוקטורט רגיל

סטודנטים המעוניינים להגיש מועמדות לתכנית יגישו למזכירות ביה"ס את המסמכים הבאים במייל ובעותק מודפס:

  1. טופס הגשת מועמדות, כולל הצהרת כוונות ובצירוף תמונת פספורט לחץ להורדת הקובץ
  2. קורות חיים כקובץ נפרד
  3. כתובות מייל של שני ממליצים (בתוך טופס הגשת המועמדות).     
  4. גיליונות ציונים עדכניים משני התארים + תעודת "בוגר" ותעודת "מוסמך" או "אישור זכאות לתואר" מקוריים או העתק נאמן למקור מהמוסד בו למדו
  5. מצגת  power point (כמפורט בטופס הגשת המועמדות) – תועבר במייל בלבד.

את כל החומר יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת:  ruthiw@tauex.tau.ac.il

בנוסף יש להביא עותק מודפס של המסמכים (למעט המצגת) לכתובת: אוניברסיטת תל אביב, בניין ווב, קומה 5, חדר 514 ב

לאחר הערכה וסינון ראשוני- חלק מהמועמדים/ות יוזמנו לראיון עם ועדת הקבלה, המורכבת מ 3-6 חברי סגל בבית הספר למדעי המוח.

המועמד/ת י/תציג בפני הוועדה את המצגת ששלח/ה והוועדה תבחן את הידע שרכש/ה התלמיד/ה במהלך לימודים קודמים, את יכולתו/ה להתמודד עם שאלות הדורשות חשיבה יצירתית, יכולת אנליטית, הבנת עקרונות בסיסיים של שיטות מחקר, ונושאי עניין כפי שהוגדרו על-ידו/ה במצגת וב -- Research Statement  

משך הראיון הוא כ - 20 דקות.

הראיונות עם ועדת הקבלה יתקיימו בין התאריכים 2.5.2019 ל 21.5.2019 ותשובות תישלחנה למועמדים עד סוף מאי 2019.

ליעוץ ולפרטים נוספים

רותי וולף  ruthiw@tauex.tau.ac.il  03-6409385