תארים מתקדמים

מידע למועמדים

תואר שני

תואר שלישי

מידע למועמדים

הגשת מועמדות

הגשת מועמדות

ההרשמה לקראת שנה"ל תשע"ח (2017-18)

ההרשמה בעיצומה

מועד סגירת ההרשמה: 5.4.2017 

(לא יתקבל חומר שיוגש באיחור)

מועמדים המעוניינים להגיש מועמדות למסלול לתואר שני ולמסלול לדוקטורט ישיר

סטודנטים המעוניינים להגיש מועמדות לתכנית יבצעו רישום מקוון (לתואר שני) דרך אתר הרישום של האוניברסיטה ויצרפו לרישום את המסמכים על פי הנדרש באתר.

במקביל לרישום באתר יש להגיש למזכירות בית הספר את המסמכים הבאים במייל ובעותק מודפס:

  1. טופס הגשת מועמדות בצירוף תמונה קטנה (כאן)
  2. קורות חיים כקובץ נפרד
  3. מכתבי המלצה (לפחות שניים). על הממליצים לשלוח ישירות למייל:  ruthiw@tauex.tau.ac.il
  4. גיליונות ציונים (מכל התארים) + תעודת "בוגר" או אישור זכאות לתואר מקוריים או העתק נאמן למקור מהמוסד בו למדו
  5. עותק מעבודת הפרויקט/עבודה סמינריונית (יוגש במייל בלבד).

את המסמכים יש להעביר לכתובת: אוניברסיטת תל אביב, בניין ווב, קומה 5, חדר 514 ובמקביל לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת: ruthiw@tauex.tau.ac.il

לאחר הערכה וסינון ראשוני – חלק מהמועמדים/ות יוזמנו לראיון עם וועדת הקבלה.

הוועדה תבחן את הידע שרכש/ה המועמד/ת במהלך לימודים קודמים, את יכולתו/ה להתמודד עם שאלות הדורשות חשיבה יצירתית, יכולת אנליטית, הבנת עקרונות בסיסיים של שיטות מחקר ונושאי עניין כפי שהוגדרו על-ידו/ה ב- Research Statement . לקראת הראיון יש להכין מצגת, כמפורט בטופס הגשת המועמדות. משך הראיון הוא כ – 15 דקות.

ראיונות עם ועדת הקבלה יתקיימו בשבוע האחרון של חודש אפריל 2017 ותשובות תישלחנה למועמדים עד סוף מאי 2017

מועמדים המעוניינים להגיש מועמדות למסלול דוקטורט רגיל

יגישו את המסמכים הבאים (במייל ובעותק מודפס):

  1. טופס הגשת מועמדות בצירוף תמונה קטנה (כאן)
  2. קורות חיים כקובץ נפרד
  3. מכתבי המלצה (לפחות שניים). על הממליצים לשלוח אותם ישירות למייל: ruthiw@tauex.tau.ac.il
  4. גיליונות ציונים (מכל התארים) + תעודת "בוגר" ותעודת "מוסמך" או אישור זכאות לתואר מקוריים או העתק נאמן למקור מהמוסד בו למדו
  5. עותק מהתיזה (יוגש במייל בלבד)

את המסמכים יש להעביר לכתובת: בית הספר סגול למדעי המוח, בניין ווב, קומה 5, חדר 514 ובמקביל לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת:  ruthiw@tauex.tau.ac.il

לאחר הערכה וסינון ראשוני- חלק מהמועמדים/ות יוזמנו לראיון עם ועדת הקבלה, המורכבת מ 3-6 חברי סגל בבית הספר למדעי המוח.

הוועדה תבחן את הידע שרכש התלמיד/ה במהלך לימודים קודמים, את יכולתו/ה להתמודד עם שאלות הדורשות חשיבה יצירתית, יכולת אנליטית, הבנת עקרונות בסיסיים של שיטות מחקר, ונושאי עניין כפי שהוגדרו על-ידו/ה ב- Research Statement . לקראת הראיון יש להכין שתי מצגות, כמפורט בטופס הגשת המועמדות. משך הראיון הוא בין 20 ל- 30 דקות.

ראיונות עם ועדת הקבלה יתקיימו בשבוע האחרון של חודש אפריל 2017 ובשבוע הראשון של מאי 2017 ותשובות תישלחנה עד סוף מאי 2017.