תארים מתקדמים

מידע למועמדים

תואר שני

תואר שלישי

מידע למועמדים

מסלולי הלימוד

מסלולי הלימוד

בית הספר למדעי המוח מציע להצטרף למסלולי לימודים לתארים מתקדמים במדעי המוח:

תואר שני במדעי המוח – במסלול המחקרי / במסלול המחקרי קליני

תואר שלישי במסלול הרגיל – תואר דוקטור במדעי המוח במסלול הרגיל לבעלי תואר שני מחקרי

תואר שלישי במסלול הישיר – תואר דוקטור במדעי המוח במסלול הישיר

ליעוץ ולפרטים נוספים

רותי וולף  |  ruthiw@tauex.tau.ac.il  |  03-6409385