תארים מתקדמים

מידע למועמדים

תואר שני

תואר שלישי

מידע למועמדים

השלמות

השלמות

לימודי השלמה בביה"ס סגול למדעי המוח

התכניות ללימודי התואר השני והשלישי מיועדת לסטודנטים המעוניינים לחקור מנגנונים המעורבים בתפקוד המוח תוך שילוב של גישה בין-תחומית נרחבת המשלבת מחקר מתחומים מגוונים כגון ביולוגיה, רפואה, פסיכולוגיה, פיסיקה, מתמטיקה, כימיה, בלשנות, הנדסה ומדעי המחשב.

התכניות מתאימות לסטודנטים שסיימו לימודים במדעי המוח, מדעי החיים, רפואה, מדעים מדויקים, הנדסה, פסיכולוגיה ובלשנות. סטודנטים שסיימו תכניות לימודים במסגרת בית הספר למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב יוכלו להתחיל את לימודיהם לאחר קבלתם לתכנית ללא לימודי השלמה.

מאחר והתכנית היא רב תחומית ופתוחה לבוגרים מצטיינים שסיימו לימודים במגוון פקולטות:  מדעי המוח, מדעי החיים, מדעים מדויקים, הנדסה ופסיכולוגיה, תכנית ההשלמה תותאם לכל סטודנט עפ"י הרקע איתו הוא מגיע לתכנית.

רישום ללימודי הרשמה

ההרשמה ללימודי השלמה היא לבעלי תואר באחד התחומים הבאים: מדעי המוח, מדעי החיים, רפואה, מדעים מדוייקים, הנדסה, פסיכולוגיה ובלשנות.

על מנת להירשם לקורסי השלמה, על המועמד לשלוח גיליונות ציונים (מכל התארים) + תעודת בוגר או אישור זכאות לתואר באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת:  RuthiW@tauex.tau.ac.il

ההרשמה ללימודי השלמה היא בין 1 ביולי 2017 ל 15 באוגוסט 2017.

תשובות תישלחנה עד סוף ספטמבר 2017.

מועמד, אשר עומד בתנאי הקבלה לביה"ס, יקבל ממזכירות בית הספר מכתב המאשר את קבלתו לבית הספר ללימודי השלמה במעמד מיוחד ללא התחייבות לקבלו למסלול וללא תשלומי המלגה.

לאחר ביצוע ההשלמות יוכל המועמד להגיש מועמדות ככל מועמד אחר ללימודים בבית הספר.

ליעוץ ולפרטים נוספים

רותי וולף  ruthiw@tauex.tau.ac.il  03-6409385