הגשת מועמדות

ההרשמה לקראת שנה"ל
תשע"ט (2018-19)
בעיצומה!

מועד סגירת ההרשמה

25.4.2018

יום רביעי בשעה 16:00

מועמדים המעוניינים להגיש מועמדות למסלול לתואר שני ולמסלול לדוקטורט ישיר

סטודנטים המעוניינים להגיש מועמדות לתכנית יבצעו רישום מקוון (לתואר שני) דרך אתר הרישום של האוניברסיטה ויצרפו לרישום את המסמכים על פי הנדרש באתר הרישום

במקביל לרישום באתר יש להגיש למזכירות בית הספר את המסמכים הבאים במייל ובעותק מודפס:

 1. טופס הגשת מועמדות, כולל הצהרת כוונות ובצירוף תמונת פספורט לחץ להורדת הקובץ
 2. קורות חיים כקובץ נפרד
 3. כתובות מייל של שני ממליצים (בתוך טופס הגשת המועמדות).     
 4. גיליונות ציונים עדכניים + תעודת "בוגר" או "אישור זכאות לתואר" מקוריים או העתק נאמן למקור מהמוסד בו למדו
 5. מצגת  power point (כמפורט בטופס הגשת המועמדות) – תועבר במייל בלבד.

את כל החומר יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת:  ruthiw@tauex.tau.ac.il

בנוסף יש להביא עותק מודפס של המסמכים (למעט המצגת) לכתובת: אוניברסיטת תל אביב, בניין ווב, קומה 5, חדר 514 ב

לאחר הערכה וסינון ראשוני – חלק מהמועמדים/ות יוזמנו לראיון עם וועדת הקבלה.

המועמד/ת י/תציג בפני הוועדה את המצגת ששלח/ה והוועדה תבחן את הידע שרכש/ה המועמד/ת במהלך לימודים קודמים, את יכולתו/ה להתמודד עם שאלות הדורשות חשיבה יצירתית, יכולת אנליטית, הבנת עקרונות בסיסיים של שיטות מחקר ונושאי עניין כפי שהוגדרו על-ידו/ה במצגת וב -  Research Statement  

משך הראיון הוא כ – 10 דקות.

הראיונות עם ועדת הקבלה יתקיימו בין התאריכים 1.5.2018 ל 8.5.2018 ותשובות תישלחנה למועמדים עד אמצע מאי 2018

מועמדים המעוניינים להגיש מועמדות למסלול דוקטורט רגיל

סטודנטים המעוניינים להגיש מועמדות לתכנית יגישו למזכירות ביה"ס את המסמכים הבאים במייל ובעותק מודפס:

 1. טופס הגשת מועמדות, כולל הצהרת כוונות ובצירוף תמונת פספורט לחץ להורדת הקובץ
 2. קורות חיים כקובץ נפרד
 3. כתובות מייל של שני ממליצים (בתוך טופס הגשת המועמדות).     
 4. גיליונות ציונים עדכניים משני התארים + תעודת "בוגר" ותעודת "מוסמך" או "אישור זכאות לתואר" מקוריים או העתק נאמן למקור מהמוסד בו למדו
 5. מצגת  power point (כמפורט בטופס הגשת המועמדות) – תועבר במייל בלבד.

את כל החומר יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת:  ruthiw@tauex.tau.ac.il

בנוסף יש להביא עותק מודפס של המסמכים (למעט המצגת) לכתובת: אוניברסיטת תל אביב, בניין ווב, קומה 5, חדר 514 ב

לאחר הערכה וסינון ראשוני- חלק מהמועמדים/ות יוזמנו לראיון עם ועדת הקבלה, המורכבת מ 3-6 חברי סגל בבית הספר למדעי המוח.

המועמד/ת י/תציג בפני הוועדה את המצגת ששלח/ה והוועדה תבחן את הידע שרכש/ה התלמיד/ה במהלך לימודים קודמים, את יכולתו/ה להתמודד עם שאלות הדורשות חשיבה יצירתית, יכולת אנליטית, הבנת עקרונות בסיסיים של שיטות מחקר, ונושאי עניין כפי שהוגדרו על-ידו/ה במצגת וב -- Research Statement  

משך הראיון הוא כ - 20 דקות.

הראיונות עם ועדת הקבלה יתקיימו בין התאריכים 1.5.2018 ל 8.5.2018 ותשובות תישלחנה למועמדים עד אמצע מאי 2018

ליעוץ ולפרטים נוספים

רותי וולף  ruthiw@tauex.tau.ac.il  03-6409385

יתרונות בית הספר סגול

יתרונות בית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב:

בית הספר מאפשר בחירה בין ארבע תכניות לימודים לתואר ראשון:

 • תכניות התואר הראשון במדעי המוח כוללות תכנית לימודים עשירה ובין תחומית הכוללת קורסים מ -7 פקולטות.
 • הסטודנטים בתכניות התואר הראשון במדעי המוח, לומדים תכנית מלאה לתואר דו-חוגי או כפול, בכל אחד מהתחומים ובנוסף קורסים בתחום מדעי המוח (כ-20-30 נקודות מהתואר).
 • כבוגרי תואר דו-חוגי (או כפול) במדעי המוח, יוכלו בוגרי התכנית להמשיך לתארים מתקדמים וכן להשתלב במקומות עבודה, בכל אחד מהתחומים המשולבים בתכנית הלימודים (בהשוואה לתכניות דומות במוסדות לימודים אחרים בארץ).

בית הספר מאפשר לסטודנטים להשתלב כבר במהלך התואר הראשון בפרויקט מחקר בחזית המדע באחת מ-130 המעבדות העוסקות בחקר המוח בקמפוס וב-17 בתי החולים המסונפים לאוניברסיטת תל אביב:

 • באוניברסיטת תל אביב קיים מגוון מעבדות מחקר הגדול ביותר בארץ ותנופת גיוס חברי סגל חדשים בתחום מדעי המוח וכן אינטראקציה עם מחקר קליני בבתי חולים.
 • הפעילות המחקרית בבית הספר עומדת בחזית המדע העולמי ומהווה כר פורה הן למחקר בסיסי והן למחקר יישומי מתקדם בתחום.
 • חוקרי בית הספר הם מהמובילים בתחום בארץ ובעולם ומחקריהם מובילים לפריצות דרך בתחום הטיפול במחלות עצביות ובמחלות נפש.

חשיפה למכוני מחקר בינ"ל ולתעשיית מדעי המוח:

 • לסטודנטים ישנה אפשרות לבצע פרויקט מחקר במכוני מחקר מובילים בחקר המוח בחו"ל ובחברות בתחום מדעי המוח.
 • בית הספר מקיים שיתוף פעולה פורה עם חברות בתעשייה העוסקות בתחום מדעי המוח מקיים מפגשים עם נציגי החברות במהלך התואר.

תכניות לתארים מתקדמים במסגרת בית הספר:

 • בית הספר סגול הינו היחיד שמציע תכנית לימודים מלאה החל מתואר ראשון דרך תואר שני ועד לדוקטורט ופוסט דוקטורט בין-תחומי במדעי המוח.
 • בית הספר מציע מספר תכניות המשך לתארים מתקדמים:
  • תואר מסטר במדעי המוח מהיר (במהלך שנה ג')
  • תואר מסטר במדעי המוח.
  • תואר דוקטורט במדעי המוח.

תואר דוקטור במדעי המוח – מסלול רגיל

מסלולי הלימוד

לתארים מתקדמים במדעי המוח

תואר דוקטור במדעי המוח – מסלול רגיל

תכנית לתואר דוקטור במדעי המוח - המסלול הרגיל לבעלי תואר שני מחקרי

תכנית הלימודים במסלול הרגיל לדוקטורט בבית הספר סגול למדעי המוח ייחודית בכך שהיא מציעה מגוון רחב של קורסים מתחומים שונים הכוללים: מדעי המוח מולקולריים, מדעי המוח מערכתיים, מדעי המוח בדגש על חישוביות ומדעי המוח התנהגותיים או קוגניטיביים. הקורסים יציגו בפני התלמידים את המושגים ושיטות המחקר העיקריות כמו גם את חזיתות המחקר הנוכחיות בחקר המוח.

מלגות

סטודנטים בתכנית יקבלו מלגת קיום מוגדלת למשך כל תקופת הלימודים הרשמית (4 שנים). המשך המלגה משנה לשנה יהיה מותנה בדו"ח התקדמות ומעברי שלבים בדוקטורט כפי שמקובל. וועדת הדוקטורט הבית הספרית תהיה ממונה על חלוקת המלגות.

מהלך הלימודים במסלול הרגיל:

היקף הלימודים בתכנית: על הסטודנט ללמוד קורסי חובה בהתאם למפורט בתכנית הלימודים.

בנוסף, על הסטודנט ללמוד מספר קורסי חובה נוספים שלא מזכים בנקודות אקדמיות: כתיבה מדעית, בטיחות (במידת הצורך).

מאחר וסה"כ שעות חובה במסגרת התואר הם מעל המינימום האוניברסיטאי הדרוש (8 ש"ס), הסטודנטים לא מחויבים ללמוד קורסי בחירה נוספים, אך מוזמנים לעשות זאת.

על הסטודנט להשלים  את עבודת הדוקטורט במשך כ- 4 שנים.

איך מתקבלים?

תנאי קבלה לתכנית לתואר דוקטור במדעי המוח - המסלול הרגיל:

יכולים להגיש מועמדות תלמידים מצטיינים שקיבלו תואר "בוגר" בציון משוקלל של 85 לפחות ותואר מוסמך בציון משוקלל של 90 לפחות, וציון עבודת הגמר (התיזה) 90 לפחות.

המסלול מתאים לסטודנטים שסיימו מדעי המוח, מדעי החיים, מדעים מדויקים, הנדסה ופסיכולוגיה. סטודנטים שסיימו תכניות לימוד של מדעי  המוח באוניברסיטת תל אביב יוכלו להתחיל את לימודיהם לאחר קבלתם לתכנית ללא לימודי השלמה. תלמידים מצטיינים מתחומים אחרים יידרשו ללמוד קורסי השלמה כמפורט בהמשך.

הקבלה לתכנית תהיה לאחר ראיון קבלה עם הוועדה הבין-תחומית אשר תבחר את המועמדים המתאימים ביותר. במהלך הראיון המועמדים יידרשו להציג את עבודת הפרויקט/מסטר או עבודה מדעית רלוונטית שיבחרו, ולהראות יידע ויכולת חשיבה בתחום העבודה המוצגת. בנוסף המועמדים יידרשו להראות עניין והבנה בתחומים נוספים במדעי המוח.

ליעוץ ולפרטים נוספים

רותי וולף  ruthiw@tauex.tau.ac.il  03-6409385

תואר דוקטור במדעי המוח – מסלול ישיר

מסלולי הלימוד

לתארים מתקדמים במדעי המוח

תואר דוקטור במדעי המוח – מסלול ישיר

תכנית לתואר דוקטור במדעי המוח - מסלול ישיר

תכנית הלימודים במסלול הישיר לתואר דוקטור בבית הספר סגול למדעי המוח ייחודית בכך שהיא מציעה מגוון רחב של קורסים מיחידות שונות בהם קורסי חובה, קורסי רשות וסמינר מחקר. קורסי החובה יציגו בפני הסטודנטים את המושגים ושיטות המחקר העיקריות כמו גם את חזיתות המחקר הנוכחיות בחקר המוח. סמינר המחקר יעדכן את הסטודנט בתחומי המחקר העכשוויים וקורסי שיטות המחקר יאפשרו לסטודנט להיחשף לשיטות מדידה מתקדמות במגוון תחומים. קורסי הבחירה יאפשרו לסטודנט להעמיק ידע בתחומי מחקר מסוימים בחקר המוח ויכינו אותו לעבודה בתכנית המחקר הספציפית לו.

מטרת התכנית היא להכשיר למחקר סטודנטים בעלי ידע בשניים או שלושה מתחומים אלו על מנת שיוכלו לבצע מחקר בין תחומי במדעי המוח.

המסלול הישיר מתאים לסטודנטים שסיימו תואר ראשון במדעי המוח, מדעי החיים, מדעים מדויקים, הנדסה, ופסיכולוגיה.  סטודנטים שסיימו תכניות לימוד של מדעי המוח באוניברסיטת תל אביב יוכלו להתחיל את לימודיהם לאחר קבלתם לתכנית ללא לימודי השלמה. סטודנטים מצטיינים מתחומים אחרים יידרשו ללמוד קורסי השלמה כמפורט בהמשך.

מלגות

סטודנטים בתכנית יקבלו מלגת קיום מוגדלת למשך כל תקופת הלימודים כפי שמוגדרת בתקנון. המשך המלגה משנה לשנה יהיה מותנה בדו"ח התקדמות ומעברי שלבים בדוקטורט כפי שמקובל. וועדת הדוקטורט הבית הספרית תהיה ממונה על חלוקת המלגות.

מהלך הלימודים במסלול הישיר:

היקף הלימודים בתכנית: 34 ש"ס.

במהלך השנה הראשונה חובה על התלמיד להשלים את קורסי החובה ומספר קורסי בחירה בהיקף כולל של 20 ש"ס לפחות. פטור מאחד או יותר מקורסים אלה יינתן על סמך לימודים קודמים, אולם קורסי בחירה בהיקף דומה יילמדו במקום קורס החובה. בנוסף ילמד הסטודנט מספר קורסי חובה נוספים שלא מזכים בנקודות אקדמיות: כתיבה מדעית, בטיחות (במידת הצורך).

במשך כל תקופת הלימודים בתכנית הסטודנטים חייבים להשתתף ולהרצות בסמינר התכנית ובמפגשים השנתיים. סטודנט אשר ייעדר מהסמינרים, יופסקו לימודיו בתכנית.

על הסטודנט לסיים את כל חובותיו האקדמיות כשנה לאחר אישור הצעת המחקר.

המעבר לשנה השנייה מותנה בקבלת ציון ממוצע של 90 לפחות ב־20 ש"ס ובאישור הוועדה היחידתית לאחר עמידה בבחינת כשירות.

רוטציות במסלול הישיר:

במהלך השנה הראשונה במסלול הישיר יבצע סטודנט שתיים עד שלוש רוטציות בנות 3 חודשים כל אחת במעבדות העוסקות בתחומים או בשאלות מחקר שונות. מטרת הרוטציות היא לחשוף את הסטודנט למחקר בשיטות ובגישות שונות במדעי המוח ולסייע לו למצוא מעבדה לעבודת המחקר. במהלך הרוטציה יצטרף הסטודנט לפרויקט מחקר במעבדה וילמד את שיטות המחקר בהם משתמשים במעבדה שנבחרה. בחירת המנחה לרוטציה מחייבת אישור ראשי התכנית.

משך הלימודים: לאחר סיום שנת הרוטציה, על הסטודנט להשלים  את עבודת המחקר במשך כ-4 שנים נוספות: סה"כ כ- 5 שנים.

איך מתקבלים?

תנאי קבלה לתכנית לתואר דוקטור במדעי המוח - מסלול ישיר:

 • יכולים להגיש מועמדות סטודנטים מצטיינים שקיבלו תואר "בוגר" בציון משוקלל של 90 לפחות.
 • בוגרי תואר ראשון בתכניות הלימודים של בית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב יוכלו להתקבל לתכנית ללא לימודי השלמה. סטודנטים מצטיינים מתחומים אחרים יידרשו ללמוד לימודי השלמה בהתאם לרשימת השלמות שתיקבע מעת לעת על ידי בית הספר.
 • יכולים להגיש מועמדות סטודנטים לתואר שני, שסיימו שנה ראשונה של לימודי התואר השני בהיקף של לפחות 20 ש"ס בציון ממוצע של 90 לפחות, קיבלו את התואר "בוגר" בציון משוקלל של 85 לפחות (או 82 לפחות בתחומים: הנדסה, מדעי המחשב, פיזיקה ומתמטיקה), ביצעו פרויקט מחקרי ושהישגיהם בולטים במיוחד.

הקבלה לתכנית תהיה לאחר ראיון קבלה עם הוועדה היחידתית הבין-תחומית אשר תבחר את המועמדים המתאימים ביותר. במהלך הראיון המועמדים יידרשו להציג את עבודת הפרויקט/עבודה מדעית רלוונטית שיבחרו, ולהראות ידע ויכולת חשיבה בתחום העבודה המוצגת. בנוסף המועמדים ידרשו להראות עניין והבנה בתחומים נוספים במדעי המוח.

ליעוץ ולפרטים נוספים

רותי וולף  ruthiw@tauex.tau.ac.il  03-6409385

תואר שני במדעי המוח

מסלולי הלימוד

לתארים מתקדמים במדעי המוח

תואר שני במדעי המוח

התכנית לתואר שני מחקרי (MSc) במדעי המוח

הכשרת סטודנטים לביצוע מחקר בין תחומי במדעי המוח:

 • חשיפה לשיטות מדידה מתקדמות במגוון תחומים.

 • העמקת ידע בתחומי מחקר מסוימים בחקר המוח.

 • בחירה במעבדה למאסטר מבין מעבדות מחקר השייכות לביה"ס סגול ב-8 פקולטות שונות ו- 17 בתי החולים המסונפים.

 • מלגה מוגדלת ופטור משכר לימוד

אודות התכנית

תכנית הלימודים במסלולים לתואר שני בבית הספר סגול למדעי המוח הינה ייחודית מאחר והיא מציעה קורסים בתחום המוח הניתנים במספר פקולטות בקמפוס ובכך כוללת מגוון של נושאים ממדעי מוח: החל ברמה המולקולרית, דרך הרמה המערכתית ועד לנוירוביולוגיה חישובית, התנהגות וקוגניציה. מנחי עבודת התואר השני בתכנית הם חברי הסגל של בית הספר הנמצאים בפקולטות השונות.

מטרת התכנית

להכשיר סטודנטים למחקר בשניים או בשלושה מתחומים אלו על מנת שיוכלו לבצע מחקר בין תחומי במדעי המוח.

אוכלוסיית היעד

התכנית לתואר שני מחקרי מיועדת לסטודנטים שסיימו תואר ראשון במדעי המוח, מדעי החיים, רפואה, מדעים מדויקים, הנדסה, פסיכולוגיה ובלשנות. בוגרי תכניות הלימודים לתואר ראשון עם הדגש במדעי המוח באוניברסיטת תל אביב או תכניות דומות באוניברסיטאות אחרות יוכלו להגיש מועמדות ללא לימודי השלמה.

מועמדים המגיעים מרקע שונה (מדעי החיים, מדעים מדוייקים, רפואה, הנדסה, פסיכולוגיה, כלכלה, פילוסופיה ובלשנות) יידרשו ללמוד לימודי השלמה, על פי תכנית שתותאם כל אחד אישית.

במסגרת התוכנית מוצעים שני מסלולים:

המסלול המחקרי

המסלול מיועד לסטודנטים המעוניינים להמשיך ולהתמחות בתחומי המחקר הבסיסי בחקר המוח שעתיד לתרום רבות להבנה בסיסית של פעילות המוח, לפיתוח תרופות, לפיתוח ושכלול ציוד ביו-רפואי ולהבנה וטיפול במחלות מוח כגון אלצהיימר, פרקינסון, ALS ועוד. מסיימי המסלול יוכלו להשתלב במוסדות להשכלה גבוהה ובמכוני מחקר, בעבודה בתחום ההיי-טק במחקר ובפיתוח של בינה מלאכותית וממשק אדם-מכונה, בתעשיות בעלות טכנולוגיות מתקדמות, במוסדות לרפואה, בתעשיות ביוטכנולוגיות, בחברות אלקטרוניקה ועוד. קורסי החובה יציגו בפני הסטודנטים את המושגים ושיטות המחקר העיקריות כמו גם את חזיתות המחקר הנוכחיות בחקר המוח. סמינר המחקר יעדכן את הסטודנטים בתחומי המחקר העכשוויים וקורסי שיטות המחקר יאפשרו לסטודנטים להיחשף לשיטות עבודה מתקדמות במגוון תחומים. קורסי הבחירה יאפשרו לסטודנטים להעמיק ידע בתחומי מחקר מסוימים בחקר המוח ויכינו אותם לעבודה בתכנית המחקר הספציפית.

מהלך הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" במסלול המחקרי

במהלך השנה הראשונה תינתן אפשרות לסטודנטים לבצע עד שתי רוטציות (בנות 3 חודשים כל אחת) בשתי מעבדות של ביה"ס סגול למדעי המוח. במהלך הרוטציה יצטרפו סטודנטים לפרויקט מחקר במעבדה וילמדו את שיטות המחקר בהם משתמשים במעבדה שנבחרה (ללא קרדיט) ויבצעו פרוייקט מחקר מקוצר.

בחירת מנחה לעבודת המאסטר

על הסטודנט לבחור מנחה, חבר סגל של ביה"ס סגול למדעי המוח, לעבודת גמר ולקבל את אישורו בכתב לנושא העבודה לאחר ביצוע הרוטציות לקראת סוף הסמסטר השני ללימודיו, לפני תחילת המבחנים. ניתן לבחור מנחה גם בלא לבצע רוטציות.

סטודנטים יוכלו לסיים את עיקר שמיעת הקורסים בשלושה סמסטרים ועליהם להגיש את עבודת הגמר בתום הסמסטר הרביעי.

בתום הסמסטר השני ללימודים בתכנית על הסטודנטים להגיש דו"ח אמצע, שיהווה בסיס לכתיבת עבודת המסטר. במידה ועל הסטודנט להשלים שיעורים במסגרת דרישות קדם, הלימודים ייערכו כלימודי השלמה.

המסלול המחקרי הקליני Experimental Clinical Neuroscience

מסלול חדש, ייחודי, פורץ דרך וראשון מסוגו בארץ, שנפתח בשנה"ל תשע"ז. המסלול מיועד לסטודנטים אשר מעוניינים לשלב מחקר בסיסי ומחקר קליני בתחומי מחלות מערכת העצבים (בבתי חולים, במעבדות מחקר, בחברות תרופות ועוד). במסגרת המסלול יוכשרו הסטודנטים בהבנה מעמיקה יותר של מחלות מערכת העצבים ובעריכת מחקר קליני. הם ייחשפו לשיטות קליניות, מחלות נוירולוגיות וכלים לבדיקה ומעקב אחר מחלות. כחלק מהכשרתם ייפגשו הסטודנטים עם מטופלים בעלי מחלות נוירולוגיות ופסיכיאטריות עם מאפיינים שונים. המפגש עם חולים שונים בדרגות שונות של חומרת מחלה יאפשר לסטודנטים הבנה מעמיקה בתחום, אשר תוכל לשאת פרי בתכנון וביצוע מחקרים בהמשך.
תכנית הלימודים במסלול הקליני מתבססת על הקורסים הבין תחומיים של ביה"ס וקורסים ייעודיים בנושא וייחודיותה בכך שהיא מאפשרת לסטודנטים מפגש בלתי אמצעי עם חולים במחלות ודרכי טיפול אפשריות.
התכנית מחולקת לשני נדבכים השזורים זה בזה: הנדבך העיוני – בו נרכש הידע התיאורטי בתחום מדעי המוח בכלל ובתחום הקליני בפרט; הנדבך המעשי – בו נפגשים פנים אל פנים עם חולים.

מהלך הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" במסלול המחקרי הקליני

 • משך הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" הינו ארבעה סמסטרים.
 • עם תחילת לימודיו בתכנית על הסטודנט לבחור מנחה, חבר סגל אקדמי של ביה"ס סגול מקמפוס אוניברסיטת תל אביב.
 • עד סוף שנת הלימודים הראשונה על הסטודנט להחליט האם ברצונו לצרף מנחה נוסף, חבר סגל באוניברסיטת תל אביב, בדרגת מרצה בכיר ומעלה, מאחד מבתי החולים המסונפים לאוניברסיטת תל אביב, ולקבל את אישור המנחה/ים בכתב לנושא העבודה.
 • סטודנטים יוכלו לסיים את עיקר שמיעת הקורסים בשלושה סמסטרים ולהגיש את עבודת הגמר בתום הסמסטר הרביעי.
 • במידה ועל הסטודנט להשלים שיעורים במסגרת דרישות קדם, הלימודים ייערכו כלימודי השלמה.

מבנה התכנית

 • משך הלימודים: שנתיים.
 • היקף הלימודים בתכנית: 30 ש”ס.
 • פטור מקורסי חובה יינתן על סמך לימודים קודמים, אולם קורסי בחירה בהיקף דומה יילמדו במקום קורס החובה.
 • במשך כל תקופת הלימודים בתכנית, הסטודנטים חייבים להשתתף ולהרצות בסמינר התכנית ובמפגשים השנתיים.
 • בשנה הראשונה ילמדו הסטודנטים בתכנית יום אחד בשבוע באחד מבתי החולים המסונפים לאוניברסיטת תל אביב.

תנאי מעבר

 • המעבר לשנה השנייה מותנה בקבלת ציון ממוצע של 85 לפחות.
 • לסטודנטים תינתן אפשרות להמשיך למסלול לדוקטורט ישיר במדעי המוח בסוף השנה הראשונה.
 • התנאי למעבר למסלול דוקטורט ישיר: על הסטודנט/ית לסיים 20 ש"ס במהלך השנה הראשונה בציון ממוצע של 90  ולעבור בחינת כשירות למסלול ישיר לדוקטורט במדעי המוח.

מלגות

סטודנטים בתכנית יקבלו מלגת קיום מוגדלת למשך כל תקופת הלימודים הרשמית (שנתיים). המשך המלגה משנה לשנה יהיה מותנה בדו"ח אמצע, אשר יוצג על ידי הסטודנט ובהמלצה מן המנחה. וועדת המאסטר הבית הספרית תהיה ממונה על חלוקת המלגות.

איך מתקבלים?

תנאי רישום וקבלה לאוניברסיטה

תנאי קבלה לתכנית

יכולים להגיש מועמדות מועמדים תלמידים מצטיינים שקיבלו תואר "בוגר" בציון משוקלל של 90 לפחות. הוועדה היחידתית הבין-תחומית רשאית לשקול זימון לראיון וקבלת מועמדים בעלי ציונים נמוכים מ 90 (אך גבוהים מ- 85) בהתאם להישגיו המיוחדים של המועמד: יכולת חשיבה יצירתית ובין תחומית, הצגת יכולות מיוחדות, ידע או תכנון המחקר (על סמך הראיון ו/או ההמלצות).

הוועדה היחידתית הבין-תחומית רשאית לשקול זימון לראיון וקבלת מועמדים בעלי ציונים מעל 82 בוגרי תואר ראשון בתחומים: הנדסה, מדעי המחשב, פיזיקה ומתמטיקה על בסיס הישגיו המיוחדים של המועמד.

 • בעלי תואר ראשון במדעי המוח מאוניברסיטת תל אביב יוכלו להתקבל לתכנית ללא לימודי השלמה.
 • בוגרים מצטיינים מתחומים אחרים יידרשו ללמוד קורסי השלמה, אשר יותאמו אישית לכל סטודנט.
 • הקבלה לתכנית תהיה לאחר ראיון קבלה עם הוועדה היחידתית הבין-תחומית, אשר תבחר את המועמדים המתאימים ביותר.
 • מועמדים שטרם סיימו תואר ראשון יתקבלו במעמד שלא מן המניין, ויהיו חייבים להשלים את כל חובותיהם ולהיות זכאים לתואר ראשון תוך חצי שנה מתחילת שנת הלימודים.
 • מועמדים שיידרשו ללימודי השלמה של  10 ש"ס או יותר יתקבלו לשנת השלמות ויחוייבו לסיים את כל קורסי ההשלמה בציון ממוצע 85 לפחות, כתנאי לתחילת לימודיהם בתואר השני בשנה העוקבת
 • למועמדים ללא רקע מחקרי מומלץ להצטרף לאחת המעבדות לביצוע פרויקט מחקרי במהלך תקופת ההשלמות טרם הגשת המועמדות

לתואר שני מהיר - יכולים להגיש מועמדות תלמידים הלומדים באחת התכניות לתואר ראשון במסגרת בית הספר למדעי המוח, אשר סיימו שתי שנות לימודים מלאות או 3 שנים במסלול "הנדסה ביו-רפואית-ביולוגיה". הציונים הנדרשים: בתכניות "ביולוגיה ובלשנות בהדגש מדעי המוח" ו"ביולוגיה ופסיכולוגיה בהדגש מדעי המוח" ממוצע הציונים המשוקלל הינו 90 לפחות; בתכנית "הנדסה ביו-רפואית-ביולוגיה בהדגש מדעי המוח" הציון הממוצע בהנדסה ביו-רפואית יהיה גבוה מ 85 והציון הממוצע בביולוגיה יהיה גבוה מ 90; בתכנית "פסיכולוגיה ומדעי המחשב בהדגש מדעי המוח" הציון הממוצע במדעי המחשב יהיה גבוה מ 85 והציון הממוצע בפסיכולוגיה יהיה גבוה מ 90.

הליך הגשת המועמדות:

תלמידים המעוניינים להגיש מועמדות לתכנית יבצעו רישום מקוון דרך אתר הרישום של האוניברסיטה ויצרפו לרישום את המסמכים על פי הנדרש באתר

במקביל לרישום באתר יש להגיש למזכירות בית הספר את המסמכים הבאים במייל ובעותק מודפס:

 1. טופס הגשת מועמדות, כולל הצהרת כוונות ובצירוף תמונת פספורט לחץ להורדת הקובץ
 2. קורות חיים כקובץ נפרד
 3. כתובות מייל של שני ממליצים (בתוך טופס הגשת המועמדות).
 4. גיליונות ציונים עדכניים + תעודת "בוגר" או אישור זכאות לתואר" מקוריים או העתק נאמן למקור מהמוסד בו למדו
 5. מצגת  power point (כמפורט בטופס הגשת המועמדות) – תועבר במייל בלבד.

את כל החומר יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת:  ruthiw@tauex.tau.ac.il

בנוסף יש להביא עותק מודפס של המסמכים (למעט המצגת) לכתובת: אוניברסיטת תל אביב, בניין ווב, קומה 5, חדר 514  ב

לאחר הערכה וסינון ראשוני - חלק מהמועמדים/ות יוזמנו לראיון עם ועדת הקבלה.

הוועדה תבחן את הידע שרכש/ה המועמד/ת במהלך לימודים קודמים, את יכולתו/ה להתמודד עם שאלות הדורשות חשיבה יצירתית, יכולת אנליטית, הבנת עקרונות בסיסיים של שיטות מחקר ונושאי עניין כפי שהוגדרו על-ידו/ה ב

משך הראיון הוא כ -10 דקות.

ההרשמה תיסגר ב- 25.4.2018 ומועמדים בעלי רקע ונתונים מתאימים יזומנו לראיון קבלה. מועמדים שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במייל ובעותק מודפס עד למועד זה, מועמדותם לא תועבר לדיון.

מלגות מחיה

סטודנטים בתכנית יקבלו מלגת קיום מוגדלת למשך כל תקופת הלימודים הרשמית (שנתיים). המשך המלגה משנה לשנה יהיה מותנה בדו"ח התקדמות, אשר יוצג על ידי הסטודנט ומכתב המלצה מן המנחה. וועדת המאסטר תהיה ממונה על חלוקת המלגות.

ראיונות הקבלה

הראיונות עם ועדת הקבלה יתקיימו בין התאריכים 1.5.2018 ל 8.5.2018 ותשובות תישלחנה למועמדים עד אמצע מאי 2018.

רוטציות

במהלך השנה הראשונה במסלול לתואר שני ניתנת לסטודנט האפשרות לבצע 2 רוטציות בנות 3 חודשים כל אחת במעבדות העוסקות בתחומים או בשאלות מחקר שונות.

משך הלימודים

תוכנית הלימוד נמשכת שנתיים

סילבוסים

מבוא לנוירוביולוגיה מערכתית – סילבוס

הצרבלום, גרעיני הבסיס ובקרה מוטורית במוח היונק – סילבוס

עקרונות בסיסיים בפיתוח תרופות – סילבוס

מחלות מערכת העצבים ועקרונות המחקר הקליני – היבטים נוירולוגיים – סילבוס

מחלות מערכת העצבים ועקרונות המחקר הקליני – פסיכיאטריה – סילבוס

הבסיס המולקולרי והיבטים קליניים של מחלות מערכת העצבים – נוירולוגיה – סילבוס

הבסיס המולקולרי והיבטים קליניים של מחלות מערכת העצבים – פסיכיאטריה – סילבוס

שיטות מחקר במדעי המוח הקליניים – סילבוס

נוירופסיכיאטריה – נוירו ביולוגיה של תסמונות התנהגותיות רגשיות – סילבוס

מדע: הטוב, הרע והמכוער – סילבוס

פייתון למדעי המוח – סילבוס

סילבוסים

מבוא לנוירוביולוגיה מערכתית – סילבוס

הצרבלום, גרעיני הבסיס ובקרה מוטורית במוח היונק – סילבוס

עקרונות בסיסיים בפיתוח תרופות – סילבוס

מחלות מערכת העצבים ועקרונות המחקר הקליני – היבטים נוירולוגיים – סילבוס

מחלות מערכת העצבים ועקרונות המחקר הקליני – פסיכיאטריה – סילבוס

הבסיס המולקולרי והיבטים קליניים של מחלות מערכת העצבים – פסיכיאטריה – סילבוס

שיטות מחקר במדעי המוח הקליניים – סילבוס

נוירופסיכיאטריה – נוירו ביולוגיה של תסמונות התנהגותיות רגשיות – סילבוס

מדע: הטוב, הרע והמכוער – סילבוס

פייתון למדעי המוח – סילבוס

הנחיות

הנחיות לדו"ח סיכום רוטציה  – להורדת הטופס

הנחיות להגשת הצעת המחקר לדוקטורט – להורדת הטופס

הנחיות להגשת דו"חות התקדמות במהלך הדוקטורט – להורדת הטופס

הנחיות להגשת עבודת הדוקטור – להורדת הטופס

הנחיות לכתיבת קורות חיים ורשימת פרסומים – להורדת הטופס

תבניות השער לעבודת הדוקטורט בעברית ובאנגלית – להורדת הטופס

טפסים

טופס אישור תכנית הלימודים לתשע"ח – להורדת הטופס

בקשה להכרה בקורס – להורדת הטופס

רישום לקורסים לתארים מתקדמים בפקולטה אחרת – להורדת הטופס

טופס ערעור על ציון בבחינה – להורדת הטופס

טופס אישור רוטציה  – להורדת הטופס

אישור על מתן הרצאה פומבית – להורדת הטופס

טופס הסכמת הנחייה למנחה לדוקטורט – להורדת הטופס